اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۲/۲۱)
Tuesday , (2021/05/11)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
Image
۳۲۱۴

جشنواره ایده پردازی تعلیم و تربیت در دوران كرونا

۲۴۸ نفر
آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453371 - نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.3.9)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir