همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز:
حلول ماه برکت و فیوضات الهی بر مسلمین مبارک باد


غلامرضا باقری
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان


اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان