همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز:
همراهی، همفکری و هم افزایی بخشهای مختلف، راه برون رفت از مشکلات و مسائل تعلیم و تربیت است.


حمیدرضا رخشانی
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان


اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان