نظام جمهوری اسلامی یک ساختار و الگوی نوین است که مانند آن در هیچ جای دنیا مشاهده نشده و پایبندی به آرمان ها و اصول انقلاب،
افتخار به گذشته و امید به آینده، شعار آموزش و پرورش در چهل سالگی انقلاب است.

جهت ورود به اتوماسیون اینجا را کلیک کنید

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان