اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۱۲/۰۸)
Friday , (2021/02/26)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل شاغل یا بازنشسته
نام کاربری
کد ملي
شماره موبایل
کد امنیتی زیر


آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453371 - نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.3.9)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir