اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
دو شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۶/۳۱)
Monday , (2020/09/21)
ورود به بخش فراموش کردن رمز پرسنل شاغل یا بازنشسته
نام کاربری
کد ملي
شماره موبایل
کد امنیتی زیر


زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
:آدرس وب http://dbr.sbote.ir/Admin.aspx
:تلفن 054-33433373
:ایمیل Poshtibani@ShakhesRayane.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.3.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir