اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۰۸/۱۰)
Saturday , (2020/10/31)
سرویس های میز خدمت

ثبت شكایت

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


آدرس: زاهدان - بلوار شهید قلنبر - اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان
تلفن : 05433453371 - نمابر : 05433453391
کدپستی : 9816913415  
سايت:https://www.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.3.8)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir